Boete

Als een vrachtauto niet is vrijgesteld of geen ontheffing heeft, dan volgt een boete. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int deze boetes. De hoogte van de boete bedraagt € 240,- en wordt verhoogd met administratiekosten.