Voor ondernemers

Wanneer u een vrachtautoeingenaar bent, dan kunt u in aanraking komen met milieuzones. Het is daarom belangrijk te weten voor wie de milieuzones gelden, waar ze zijn en of uw voertuig wel of geen toegang heeft.

De toegangseisen tot de milieuzones gelden alleen voor dieselvoertuigen die goederen vervoeren en zwaarder zijn dan 3500 kg. Daarom spreken we in het algemeen over milieuzones voor vrachtauto’s. Andere voertuigen, bijvoorbeeld gericht op het vervoer van personen, kunnen de milieuzones dus gewoon inrijden.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over: