Ontheffingen Bijzondere voertuigen verlengd.

De ontheffingen voor Bijzondere voertuigen zijn verlengd tot het moment dat het voertuig de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating, maar uiterlijk tot 1 januari 2018.